محصولات جدید در سطح لوکس با برند بالکسا™ - ™balexa عرضه خواهند شد.

بعد از حدود یک دهه مطالعه زیربنایی در زمینه ارائه محصولات لوکس با یک نام تجاری دارای شرایط معرفی در سطح بین الملل و جمع بندی نتایج تحقیقات و گزارشات متخصصان درباره این موضوع در تعطیلات نوروزی سال 93 و پیرو ثبت در کل کشورها نام تجاری بالکسا در ایران نیز شروع به ثبت گردید.

بالکسا |balexa متولد می شود.

نامی که در سال 93 رقمی در حدود 30.000.000.000 ریال برای تحقق اهدافش سرمایه اختصاص یافته و لازم به ذکر است که این نام تجاری قبل از رونمائی در کشورهای عضو براساس موافقتنامه و پروتكل مادريد بطور کامل ثبت گردیده است.  سيستم مادريد درحال حاضر داراي 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد. در حال حاضر علامت بالکسا دارای تمام مشخصات یک برند بین المللی بوده و بی تردید ثبت این نام تجاری یک دارائی ملی بوده و افتخاری برای کشور عزیزمان ایران می باشد.

اطلاعات تکمیلی در این رابطه به اطلاع کلیه همکاران و علاقمندان طی اخبار بعدی خواهد رسید.